Privacy & Disclaimer - Praktijk Wiersma

Praktijk wiersma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons binnen het Patient Service Center verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen van medicijnen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om uw medisch dossier te kunnen raadplegen. Praktijk wiersma zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden vestrekken, met uitzondering van hen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening, danwel hen die bij wet gemachtigd zijn de gegevens op te vragen. Alle medisch hulpverleners in de praktijk dienen het medisch beroepsgeheim na te leven.

Praktijk Wiersma streeft ernaar uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Echter, zij is niet verantwoordelijk voor nalatigheid danwel misbruik, diefstal of fraude door derden, of de schade die daaruit voortvloeit. Hoewel wij proberen de electronische uitwisseling zo veilig mogelijk te maken benadrukken wij nogmaals dat internet nooit volledig veilig is. Ook kan praktijk Wiersma niet verantwoordelijk gesteld worden voor enigerlei schade die het gevolg is van het niet tijdig behandelen van uw aanvraag. Het on-line contact is niet geschikt voor spoedgevallen.