Wat is een QEEG? Een qEEG is een kwantitatieve analyse van de activiteit van de hersenen. In onze praktijk nemen we vier qEEG’s af. Twee metingen in rusttoestand en twee stress- metingen. Waarom meten we activiteit van de hersenen? Een stress- qEEG is een in real (Lees verder)