Heeft u Klachten?

Klachtenreglement

1. Leg de klacht neer

Elke therapeut die aangesloten is bij het GAT is aangesloten bij een door het GAT erkende beroepsorganisatie. Bent u ontevreden over uw behandeling? Geef dit dan door aan deze beroepsorganisatie.

2. Dien de klacht in

Dien de klacht in bij GAT. Betaal het klachtengeld (€125). DIt bedrag ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld. De klachtenfunctionaris is een schakel tussen cliënt en therapeut.

3. Commissie doet uitspraak

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing samen met de klachtenfunctionaris? De GAT geschillencommissie wordt bij elkaar geroepen en deze zal een passende en bindende uitspraak doen.

https://gatgeschillen.nl/klachtenprocedure-en-details/

 

Adressen

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl

De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 030-2254713 Neem contact op