Heeft u Klachten?

Edwin Wiersma is aangesloten bij het GAT

https://gatgeschillen.nl/klachtenprocedure-en-details/

 

 

Annalies Semplonius is aangelsoten bij stichting zorggeschil 

https://zorggeschil.nl/clienten/


Adressen

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl

De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 030-2254713 Neem contact op