Heeft u Klachten?

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is het de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder om zich actief in te zetten om een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Deze wet stelt een wettelijke termijn van maximaal 6 weken voor het oplossen van dergelijke geschillen. Het meest wenselijk is dat de therapeut en de klager gezamenlijk het ontstane probleem kunnen oplossen. Als dit niet lukt of als de communicatie niet meer mogelijk is, kan de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris Indien u een klacht heeft over een behandeling of uw behandelaar en het lukt niet om dit samen met de betrokken therapeut op te lossen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging waartoe uw behandelaar behoort. De Klachtenfunctionaris zal vervolgens contact met u opnemen. Deze functionaris kan u helpen bij het formuleren van uw klacht. Soms kan het al voldoende zijn dat u uw verhaal kunt vertellen en besluit om geen verdere actie te ondernemen. In andere gevallen kan er bemiddeld worden en zal er met u een afspraak worden gemaakt over de vervolgstappen.

Om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van MBOG kunt u een e-mail sturen naar info@mbog.nl | secretariaat@mbog.nl.

https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/

Geschilleninstantie Als blijkt dat het niet mogelijk is om uw geschil met de betrokken therapeut op te lossen, zelfs met behulp van de Klachtenfunctionaris, zal deze u doorverwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie zal uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen, onder leiding van een jurist.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) Indien er sprake is van een duidelijk tuchtwaardige klacht, zal de Klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar het tuchtcollege van de vereniging waartoe uw behandelaar behoort. Dit college, onder leiding van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de Klachtenfunctionaris direct melding maken bij de IGJ.

 

Annalies Semplonius is aangesloten bij stichting zorggeschil 

https://zorggeschil.nl/clienten/


 

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 030-2254713 Neem contact op